Средствата ще бъдат разпределени за шест професионални гимназии, където през следващата учебна година ще има 14 такива паралелки

42 000 лева допълнително финансиране за училищата, които разкриват дуални паралелки през следващата учебна година, ще гласува общинският съвет на заседанието си на 14 май.

Част от стратегията на община Пловдив е да подпомага развитието на дуалното обучение, за да стимулира предпочитанията към търсени на пазара на труда специалности. Администрацията подкрепя с целево финансиране всяка нова дуална паралелка и подпомага училищата в контактите им с индустриалните зони и осъвременяването на учебните програми. В утвърдения държавния план-прием за догодина са заложени 14 дуални паралелки в шест пловдивски гимназии, които ще бъдат подкрепени общо с 42 000 лева.

Това са ПГ по дървообработване, ПГ по електротехника и електроника и ПГ по транспорт, които ще получат най-много средства – по 9 000 лева. По 6000 ще бъдат дадени на ПГ по механотехника и на ПГ по хранителни технологии и техника. 3000 лева ще бъдат преведени към бюджета на ПГ „Ана Май”.

Индустриалното развитие на региона и динамичният пазар на труда карат все повече гимназии да търсят партньорство с бизнеса и да стартират дуална форма. Така бъдещите млади специалисти получават практическо ориентирано обучение, трупат опит и работни навици и се запознават с новите технологии в производствата. За всеки ученик в дуална паралелка училището има подписан договор с предприятие, което е ангажирано с практиките и част от обучението му. В 11 и 12 клас учениците работят срещу заплащане.