Средствата ще бъдат разпределени между шест професионални гимназии, където през следващата учебна година ще има нови 11 паралелки за учене чрез работа

34 9800 лева допълнително финансиране за училищата, които разкриват дуални паралелки през следващата учебна година, ще гласува Общинският съвет на заседанието си на 26 май.

Част от стратегията на община Пловдив е да подпомага развитието на дуалното обучение, за да стимулира предпочитанията към търсени на пазара на труда специалности. Администрацията подкрепя с целево финансиране всяка нова дуална паралелка и подпомага училищата в контактите им с индустриалните зони и осъвременяването на учебните програми. В утвърдения държавния план-прием за догодина са заложени 11 дуални паралелки в шест пловдивски гимназии, което е по-малко от миналата година в резултат на пандемията.

Най-много средства ще получи ПГ по електроника и електротехника – 12 720 лева, където ще има 4 паралелки за учене чрез работа по професиите „Електротехник“, „Техник на електронна техника“, „Техник по автоматизация“ и „Техник на компютърни системи“.

По две паралелки разкриват ПГ по хранителни технологии и техника („Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост“ и „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“) и ПГ по машиностроене („Техник по транспортна техника“). Те ще получат по 6360 лева.

ПГ по дървообработване и ПГ по механотехника намаляват дуалните паралелки до една – „Техник-технолог в дървообработването“ и „Машинен техник“. Определените за тях средства са по 3180 лева. Толкова ще получи и СУ „Черноризец Храбър“, което за втора поредна година обявява прием по дуалната „Графичен дизайнер“.

За всеки ученик в дуална паралелка училището има подписан договор с предприятие, което е ангажирано с практиките и част от обучението му. В 11 и 12 клас учениците работят срещу заплащане. Все по-голяма част от учениците, които оставали след завършването си в Пловдив, продължавали да работят във фирмите, в които са стажували. Някои от компаниите даже предлагали постоянно място на младежите, които покриват изискванията им, и били готови да поемат част от разходите през първата година от обучението във вуз.