Децата от 2 а и 2 г клас на НУ „П.Р.Славейков” хапват в класната стая, за да се намали рискът от разпространение на коронавируса

Второкласници от две паралелки на НУ „П.Р.Славейков” получават обяда си в биоразградими опаковки. Фирмата, която си грижи за приготвянето на храната в училищния стол, подготвя нужния брой порции в специални съдове, за да бъдат пренесени до класната стая. За да се избегне струпването на ученици и с цел намаляване на риска от разпространение на коронавируса, класните ръководители на 2 а и 2 г клас решават да направят по-различна организация на обедното хранене и превръщат чиновете в маси за хранене. Още повече, че колегите им, които отговарят за целодневната подготовка, т.е. за следобедните занимания на децата – Ирина Бошева и Петър Арабаджиев, са в рискова възраст.

Родителите не само не възразили, а предложили помощ. Бащата на Мартин – Пенчо Малинов – собственик на компания „Биопак”, която произвежда еднократни опаковки, направени изцяло от растения, осигурил кутии и прибори.

Припомняме, че НУ „П.Р.Славейков” е първото еко училище в Пловдив, което е член на международната организация Еco-Schools и движение „Син флаг“. Това е европейска програма, която цели да повиши знанията на учениците в областта на екологията, да насърчи участието им в практически дейности, които водят до намаляване на вредното въздействие върху околната среда и потреблението на вода и енергия. Пловдивското начално училище работи по проектите „Бъди модерен – събирай разделно”, „Засади дръвче – подари живот”, както и по международната програма „Учим за гората”.

„Храненето в биоразградими опаковки е още една важна дейност в посока на екологичното образование на децата. Макар че повод за храненето в класните стаи е желанието да опазим здрави колегите и децата. В края на часовете учениците измиват старателно ръцете си в санитарния възел на етажа, след което се връщат обратно в стаята, където получават от учителите си обяда”, обясни директорът Димка Врачева.

След като се нахранят, второкласниците изхвърлят опаковките в жълтия контейнер, а те се разграждат за 8-12 седмици.