Повишаване нивото на мрежовата и информационна сигурност в училищата – това е директивата, отправена от МОН, към училищните директори. В срок до 9 юли те трябва да извършат преглед на схемите на ИТ инфраструктурата, както и на достъпа до отделните системи и приложения. Школските шефове са получили указания да проверят актуалността на вътрешните правила на плановете за действие при инциденти, свързани с информационната сигурност, на ползваните от учителите и служителите компютри относно работата на активираните програми. Препоръката е да не се използва нелицензиран софтуер и да се приложат актуализираните операционни системи.

Други от задачите на директорите са да контролират достъпа до училищната мрежа, до отделните системи и платформи и наличието на външни лица. Те трябва също така да проверяват на какъв период се променят паролите за достъп и къде се съхраняват.