Министърът на образованието Красимир Вълчев дебатира учебните програми с преподаватели от Пловдивския, Бургаския и Тракийския университет на среща в града под тепетата

Повече часове по учебна практика и осъвременяване на учебните програми по специалностите, които подготвят бъдещи учителски кадри. Това са част от предложенията, които бяха направени в рамките на работна среща „Възможности и предизвикателства при подготовката на учители във висшите училища“, инициирана от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, на която присъстваха представители на Пловдивския, Бургаския и Тракийския университет. Събитието е част от поредицата срещи с представители на висшите училища, които провеждат обучение на педагогически кадри с цел учителската професия да бъде по-привлекателна за младите хора в условията на модерното дигитално общество.

Студентите, които се обучават в педагогически специалности, трябва да бъдат така подготвени, за да не се стресират,  когато се озоват в класната стая и още в края на първата година да се откажат от професията, коментираха участниците в дебата. Според тях теорията трябва да отстъпи на практика и още в началните курсове те да бъдат на терен, за да преодолеят преградите, да добият презентационни умения и да натрупат опит в търсене на най-верния път към учениците. Едно от предложенията бе в учебните програми да бъде заложено и писане на проекти, което трябва да умеят бъдещите учителски кадри. По мнението на методистите задължителният стаж също трябва да се увеличи. Това, от своя страна, ще доведе до повишаване на възнагражденията за базовите учители, предупредиха преподавателите по практика.

Отчитайки недостига на преподаватели по математика, биология, химия и физика, министър Красимир Вълчев обърна внимание на вузовете да акцентират върху привличането на млади хора към тези специалности, след което те да добиват и учителска правоспособност.

Всички завършващи учителски кадри да държат задължителен изпит по езикова култура бе предложението на Бургаския университет. Не бивало да се допуска в училище да влизат неграмотни учители, независимо по какъв предмет преподават.

По време на дебата бе обсъждана и ролята на учителите наставници, необходими, за да предадат опит и да подкрепят младия си колега за по-бързата адаптация към училищната среда.