С 52 часа повече математика ще имат сегашните четвъртокласници по време на тригодишното си обучение в прогимназиален етап – пети, шести и седми. Това става ясно от публикуваните за обществено обсъждане промени в учебните програми на предмета, които ще бъдат въведени поетапно. От следващата учебна година учениците в пети клас ще имат математика по 153 часа годишно вместо сегашните 136. С толкова ще се увеличат и занятията им в шести клас през учебна 2022/2023 г. След три години седмокласниците ще имат по 162 часа математика в година вместо сегашните 144. Така от следващата учебна година до края на основното си образование учениците, които следващия юни ще завършат четвърти клас, ще имат всяка седмица средно по половин час математика отгоре.

С публикуваните промени се намаляват часовете за нови знания и се увеличават тези за упражнение, преговор и обобщение. Занятията за изучаване на нов материал от следващата учебна година вече ще бъдат до 55% от всички учебни часове вместо сегашните до 60%. Часове за упражнение, преговор и обобщение пък ще бъдат с 5% повече спрямо сегашните и ще стигнат до 37%.

Така в пети и шести клас за нови теми ще има до 84 часа годишно, а за упражнение – до 57. Останалите до 12 часа пък са за контролни. След три години в седми клас пък ще има до 60 часа за упражнение, 89 за нови уроци и 13 за тестове. От МОН предлагат и ограничение в броя на новите уроци, които издателствата могат да включват в учебниците. За пети и шести клас те не могат да бъдат повече от 84, а в седми – 89.