Повече семейства вече ще могат да получават месечни детски надбавки. Това става възможно с увеличаването на доходния критерий за кандидатстване за помощта.

От 1 април всички семейства със средномесечен доход на човек от 510 лева ще имат право на надбавки. Досега този праг беше 410 лева. Хората с доход от 510,01 до 610 лева ще получават 80% от размера на надбавката.

Сумата на месечните помощи за отглеждане на едно дете става 50 лева или с 10 лева повече от досегашния размер – 40 лева. За две деца сумата е 110 лева, а за три – 165 лева. За семейство с 4 деца ще се дават 175 лева, като за всяко следващо дете в семейството помощта се увеличава с 20 лева.

Не е необходимо родителите да подават нови декларации , уточняват от дирекция „Социално подпомагане“ в Пловдив.

С отпадане на извънредната епидемична обстановка отпада и възможността за подаване на заявления без електронен подпис, но пък може да се използва ПИК, издаден от НОИ. Другите възможности за подаване на заявления са чрез системата на “Български пощи” или куриер.