Ученици от по-малки населени места ще бъдат насочвани към най-близките професионални гимназии

20160225-APYAHDCANFX-1456398808

В план-приема на училищата за следващата учебна година ще бъдат предложени повече професионални паралелки. През настоящата година 46% от всички сформирани паралелки са професионални, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на среща с работодателски организации.

Министерството на образованието и науката обмисляло да обвърже средните общообразователни училища с професионалните, като целта е учениците от по-малки населени места да бъдат насочвани към най-близките професионални гимназии. Предвижда се разходите за транспорт на учениците да бъдат поемани от МОН.

Според Вълчев е налице все по-голяма необходимост от създаване на обединени училища в малките населени места. Ако до десети клас учениците изучавали професии, сходни с тези в близките професионални гимназии в големите градове, щял да бъде намален броят на отпадащите, а от друга страна да се увеличи интересът към професионалното образование.  Работи се и в за обвързване на професионалното и висшето образование. Идеята е учениците да могат да валидират кредитите си от гимназията по време на следването си, а вузовете да улесняват приема си за ученици от професионални училища.

С проектобюджета за догодина е предвидено увеличение на средствата за паралелките, които обучават по професии с очакван недостиг на кадри за пазара на труда.

Министърът отбеляза, че е драматичен недостигът на кадри със средно техническо образование за сметка на кадри с висше. По думите му завършилите професионално образование понякога получават в пъти по-високи заплати от тези с висше.

„Политиката ни е да разширяваме дуалното обучение. В момента финансирането е преди всичко проектно.  Много от работодателите виждат ползите и ще търсим форми да споделим разходите с тях”, заяви министър Вълчев.