Програмата ще подпомага изявени ученици от Пловдив за участия в олимпиади и конкурси зад граница

Фондация „Пловдив 2019“ обявява програма, с която ще насърчава младите таланти на Пловдив. „Полети“ стартира от 10 юни и целта й е да подкрепя ученици от 1. до 12. клас, творчески групи от всички училища в града за участия в международни конкурси, олимпиади, прослушвания. Ще бъдат подкрепяни също и участия в майсторски класове, менторски програми, форуми и конференции.

Целта на фондацията в тази инициатива, част от наследството на титлата Европейска столица на културата, е насочена към стимулиране на изявени млади таланти в сферата на изкуството, хуманитарните и точни науки, екологията и новите технологии.

Общият бюджет на програмата е 30 000 лева, а заявки ще се приемат до 30 ноември 2022 г. или до изчерпване на субсидията. Подкрепата включва обезпечаване на разходи за участия, пътни и настаняване, гранични и други такси, изискуеми от приемащата страна. Максималната субсидия за индивидуален кандидат е 2000 лева, а за групи от и над двама човека – до 4500 лева.

Постъпилите предложения ще се разглеждат на всеки две седмици от 3-членна експертна комисия.