Училищни психолози отговарят на въпроси, свързани със стреса от пандемията от COVID-19

Повече от 40 училищни психолози ще помагат доброволно на ученици, родители, учители и непедагогически  специалисти, стресирани от пандемията от COVID-19. Те ще дежурят на безплатни телефонни линии в шест областни центъра в страната, включително и в Пловдив, за да отговорят на притесненията и демотивацията за учене в онлайн среда, да съдействат при депресивни състояния вследствие на дългата изолация и при адаптацията към присъствените занятия след продължителен учебен процес от дистанция. Специалистите могат да окажат психологическа подкрепа също за преодоляване на страха от вируса или при загубата на близки хора.

Министерството на образованието и науката за трети път откри безплатни горещи телефонни линии за нуждаещите се деца и работещи в системата на образованието. Освен доброволците – училищни психолози, на позвъняванията при необходимост ще реагират също техни колеги от Националната мобилна група за психологическа подкрепа към МОН.

Линиите работят от понеделник до петък от 8.30 до 16.30 часа. Те са отворени за всички ученици, родители, педагогически и непедагогически специалисти от цялата страна. Препоръчително е да се използват телефонните номера в най-близкото населено място. Така при преценка психолозите могат да насочат нуждаещите се хора към услуги за подкрепа в общността.

Организацията за предоставяне на психологическа подкрепа е създадена съвместно с регионалните управления на образованието, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и директори на училища.

Планирано е телефонните линии да са отворени до 31 март 2022 г.

ПЛОВДИВ – 0800 16 793