УХТ е избран за лидер в новоизградената мрежа от Националната пътна карта за научна инфраструктура

Пловдив и регионът стават център на научни изследвания в областта на хранителните технологии, биотехнологиите и селското стопанство.

Университетът по хранителни технологии е определен от Министерството на образованието за водещата организация на нова изследователска структура, включена в Национална пътна карта за научна инфраструктура. В писмо до ръководството се казва, че предложението на университета „Научноизследователска инфраструктура в областта на храни, хранене и здраве, обвързана с участието на България в паневропейска инфраструктура PA FNH-RI“ е получило най-висока оценка от международен експертен панел.

Националната пътна карта е основополагаща за следващия програмен период 2021 – 2027 г., като определя стратегически сектори и групите учени, които имат капацитет да развият инфраструктурни комплекси.

Миналото лято МОН обяви конкурс, в който УХТ кандидатства като водеща организация. За целите на проекта са предвидени близо 5 млн. лв. за период от 5 години, стартирайки от 2020-та. Очаква се новата инфраструктура да бъде част от паневропейската, координирана от Университета на Вагенинген в Нидерландия, уточни проф. Ангел Ангелов – ръководител на Център за интердисциплинарно обучение по качество и безопасност на храните.

Въз основа на проекта е създаден консорциум, който обединява пет висши училища. Това са УХТ, Аграрен университет, Пловдивски университет, Медицински университет и Тракийският университет в Стара Загора. В обединението влизат още Агробиоинститутът към Селскостопанска академия, Българската агенция по безопасност на храните и една неправителствена организация –AgroHub.bg. Отделните партньори се очаква да изградят лаборатории с уникално научноизследователско оборудване и да провеждат проучвания в областта на храните, храненето и здравето.

Иновативните разработки ще помогнат за разрешаване на съществуващите проблеми  и ще допринесат за модернизиране на хранителната индустрия, биотехнологиите и земеделието, обясни проф. Ангелов.