Пловдивските десетокласници се нареждат на 12-то място според резултатите от националното външно оценяване, показват резултатите на МОН. Те отстъпват не само пред традиционно водещите София-град и Смолян, но и пред градове като Габрово, Велико Търново, Благоевград и Перник.

При десетокласниците средният резултат по български език и литература е 49,44 точки, което е с над 6 точки повече в сравнение с предходната година. За Пловдивско той е 55, 92.

51,28% са получили над 50 точки при работата си върху теста по български език и литература. С максимален брой от 100 точки е един ученик в 10. клас, а 74 са с 0 т. Учениците се справят по-успешно със задачите с избираем отговор – 4120 са постигнали максимален брой точки на тези задачи. Значително по-трудни са задачите със свободен отговор. Задачата за създаване на резюме е сред онези, които определено в най-голяма степен са предизвикали затруднения.

По математика десетокласниците са постигнали среден резултат 34,5 т. от максимален брой 100. За Пловдивско е 33,14. Резултатът през тази година бележи лек ръст в сравнение с постигнатото през изминалите години. Като цяло учениците в 10. клас по-успешно се справят със задачите с избираем отговор, изискващи прилагането на заучени алгоритми, модели, процедури в познати типични ситуации. Те се затрудняват при решаването на задачи с разширен свободен отговор и при извличане на информация от източник – текст, чертеж, графика или диаграма.

По региони най-добре на изпита по БЕЛ в 10. клас са се справили десетокласниците от София-град, Смолян и Варна, а най-слаби са резултатите в Търговище, Разград и Шумен.

Регионите, в които учениците имат постижения по математика в 10. клас над средните за страната са София-град, Смолян, Кърджали и Варна. С най-ниски резултати са регионите Враца, Видин и Перник.

По свое желание седмокласниците можеха да се явят на национално външно оценяване по английски, италиански, немски, руски и френски езици. Най-много (2120) избраха английски език, като постигнаха среден резултат 86,5 точки. Най-много десетокласници са избрали английски език, ниво В1 – 1429. Средният резултат е 63,7 точки.

Учениците от 10. клас имаха възможност да положат национално външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности. 1905 ученици се явиха на този изпит. 1201 ученици са постигнали резултат равен и по-голям от 50 точки, което е 62,68% от положилите изпита.

Всеки ученик може да се запознае с оценената си изпитна работа на 29, 30 юни и 3 юли 2023 г. Информация за мястото и времето ще да бъде публикувана на сайта на съответното РУО.