Намаляване на приема, дострояване на сгради и реорганизация на мрежата, посочи като мерки просветният министър Красимир Вълчев

Пловдив е в топ 4 с най-много училища на двусменен режим. Това отчете просветният министър Красимир Вълчев на годишна среща с началниците на регионалните управления на образованието, която се провежда по повод старта на учебната година в СОК „Камчия”. Общо в 74 общини има училища, в които децата учат на две смени, но в половината от тях се касае само за едно школо и една сграда. Най-тежко е положението в София, където има 111 училища на двусменен режим, в Бургас те са 30, 29 във Варна, а в Пловдив – 25.

Преминаването на едносменен режим за всички до 2021 се отлага. Това бе годината, определена от МОН, но тъй като проблемът в големите градове няма как да бъде решен до това време, общините трябва да индивидуални програми с конкретни срокове. Плановете трябва да отчитат спецификите на отделната община и мерките, които са предприети, за да може всички ученици да учат сутрин.

Намаляване на приема, дострояване на съществуващи сгради и реорганизация на мрежата са част от възможните решения, които предложи министърът за справяне с проблема. По думите му, в големите градове има училища, които са заети наполовина, а други едва се побират и учат на две смени. В Пловдив има и сгради, в които се помещават по две училища, както са ОУ „Княз Александър” и Хуманитарната гимназия и ОУ „Драган Манчов” и Математическата гимназия.

От новата учебна година предстои да бъде изградена единна информационна система, която да показва движението на всеки ученик. Тя ще отчита дали се записва, къде се премества, отписва или сменя формата си на обучение. Пред началниците на РУО министърът заяви, че обхватът и задържането на учениците трябва да е перманентен процес през цялата учебна година. За издирването на децата ще се разчита основно на педагозите.