Пет български вуза вече са пълноправни партньори в консорциумите от „Европейски университети“, одобрени по втората покана по програма „Еразъм+“

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите стана  пълноправен партньор в консорциумите от „Европейски университети“, одобрени по втората покана по програма „Еразъм+“. Европейската комисия публикува вчера новите 24 алианса, които през следващите 3 години ще се развиват с финансовата подкрепа на програмата. ВУАРР е единственото одобрено извънстолично висше училище. Останалите одобрени български вузове са Софийският университет, Техническият университет, Университетът за национално и световно стопанство и Нов български университет.

Избрани измежду 62 кандидатури, новите 24 алианса на „Европейски университети“ включват 165 институции за висше образование от 26 страни-членки на ЕС и други държави, участващи в програма “Еразъм+”. Европейските университетски мрежи ще дадат възможност за получаване на общи дипломи.

„Тези европейски университети са ключов градивен елемент за Европейското образователно пространство“, заяви при обявяването на резултатите Мария Габриел, комисар по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта.

Очаква се сътрудничеството между тях да подобри и възможностите за повишаване нивото на научните изследвания, да улесни преподаването на интегрални умения и комплексни знания.

Проектът, в който е включен ВУАРР, цели създаване на Европейски университетски алианс, наречен: Иновации за регионална устойчивост: (INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance – INVEST), насочен към осъществяване на съвместно иновативно образование и учебни програми, прилагане на многоезично обучение, базирано на теоретична подготовка и придобиване на практически умения, и европейски мобилности (за студенти, преподаватели и непреподавателски състав).

Визията на INVEST е да създаде модерен единен европейски университет. Координатор на проекта е Словашкият аграрен университет в Нитра, а партньори са Университетът на Тесалия, Гърция, Университетът за приложни науки в Карелия, Финландия и Университетът за приложни науки в Холандия.

Алиансът ще насочи своите дейности към студенти от трите цикъла на обучение – бакалавър, магистър и доктор, както и към академичния и неакадемичния персонал на партниращите висши училища.