Учениците на Нина Каравасилева са посетили почти всички знакиви възрожденски къщи и музеи в Стария град.

Нина Караиванова от ОУ „Антим I” бе удостоена с наградата на МОН „Константин Величков”

Учениците на Нина Караинавона са посетили почти всички знакови възрожденски къщи и музеи в Стария град.

Пловдивски начален педагог бе обявен за победител от първия конкурс за най-добър час в музея на МОН. Наградата спечели Нина Караиванова от ОУ „Антим I” за изнесен урок по Околен свят с второкласници в Етнографския музей в града.

Караиванова е сред учителите, които днес Министерството на образованието и науката отличи с наградата „Константин Величков“ за принос в развитието на образователната система. Номинациите тази година бяха 69 – за работа с ученици с изявени дарби, постижения в обучението за преодоляване на проблемно поведение, за принос в развитието на способностите на учениците в науките, технологиите, предприемаческите умения, изкуствата.

Носителите на наградата „Константин Величков“ получиха грамоти, книги, както и по 1000 лв. парична награда. Те бяха поздравени от заместник-министър Таня Михайлова за предстоящия Ден на будителите. По думите й учителите са строителите на Съвременна България, които я изграждат с любов и търпение.

“Предвиждаме да разширим програмата за превръщането на музеите, галериите, театрите в образователна среда, като добавим и библиотеките“, каза Михайлова.