Учители от Пловдив и региона бяха номинирани и заеха призови места в конкурса „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците“. Форумът бе организиран от Синдиката на българските учители под патронажа на МОН и се проведе в комплекс „Камчия“ край Варна.

Над 170 учители, директори и специалисти, работещи в сферата на заниманията по интереси с деца от подготвителните групи в детските градини и в училищата, както и с ученици от I до XII клас, участваха със своите разработки, в които представят добри практики и предлагат иновативни идеи по темата, свързана с екологичното образование и възпитание и използването на технологиите за насочване на творческата дейност на децата към природонаучната област.

Участниците от област Пловдив за поредна година се оказаха сред призьорите при крайното класиране. Номинирани за призови места и победители в отделните раздели и категории, които защитиха  публично разработките си, бяха Гергана Кънева и Теодора Трайкова  – учители в ДГ „Десислава“, Десислава Кръстева от СУ „Свети Константин-Кирил Философ“ и Недялка Томаатанасова от ОУ „Георги Караславов“ в Първомай.

Специална награда на председателя на Синдиката на българските учители Янка Такева отиде при педагогическия екип от пловдивската ДГ „Осми март“ – Аница Маркова, Нина Благова и Светлана Рангелова. Тя бе присъдена още на учителите Милена Маджарова и Елка Танева  от ДГ „Кремена“, на педагозите Добринка Вълчева, Цветанка Терзиева и директора Станислава Бекярова от  ДГ „Боряна“.

Ето и останалите наградени:

Специалната награда на Фондация „Устойчиво развитие за България“ получи Нина Ангелова от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ в Първомай.

Награда на Национален дворец на децата отиде при Албена Палавурова от  ДГ „Осми март“ и Милена Семерджиева от НУ „Любен Каравелов“ в гр. Съединение.

Награда на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите към СУ „Св. Климент Охридски“ бе присъдена на Даниела Колева от  ДГ „Боряна“.

С награди от Издателство Клет се сдобиха Елена Гърдева и Пенка Харитева от  ДГ „Осми март“,  както и Димитрия Джиджова-Болчинова,

Награда на РААБЕ България получиха Мариана Иванова от  ОУ „Христо Ботев“ в село Крумово и Ели Радкова от  ДГ „Чучулига“.

Издателство „Изкуства“ удостои с награда Олимпия Миран от ДГ „Чучулига“, Добрина Тотева и Мариела Гиздова от ДГ„Кремена“ и Радостина Чейрекова от  ДГ „Боряна“.