„Купи и дари в условията на пандемия” подкрепя хора с храна и лекарства

Интеракт клуб Пловдив – Филипопол, съвместно с Ротаракт клуб Пловдив – Филипопол, Ротаракт клуб Пловдив, Ротари клуб Пловдив – Филипопол, Инър Уийл клуб Пловдив и доброволно формироване Пловдив 112, организира кампанията “Купи и дари в условиянапандемия”.

Инициативата има за цел да помогне на семейства, изгубили работата и доходите си, заради кризата с COVID -19. Те ще получат пакети с продукти от първа необходимост – храна, пелени за деца, лекарства.

Списъкът с хора, изпаднали в затруднение, продължава дарасте и за трета поредна седмица над 30 семейства бяха зарадвани, разказват младежите от клубовете. Редом с тях е  доброволно формирование Пловдив 112, чиито членове съдействат съответните продукти да достигнат до всички. Продуктите се осигуряват благодарение на дарители, които предостовят средства за закупуване на нужното за семействата. Интерактклуб Пловдив – Филипопол кандидатства и за финансиране по фонд “Обединенисрещу COVID – 19” на Фондация “АмериказаБългария”. Всеки, който желае и има възможност, може да попълни формата за дарители и да помогне кампанията да продължи до края на извънредното положение.

Линккъмформатазадарители: https://forms.gle/FG9fG7rGvUc9HCi68

“Купи и дари” се провежда ежегодно от младежките клубове в Пловдив. Акцията е свързана със закупуване на доброволен принцип на различни видове храни в голяма верига супермаркети. Храните се разпределят между семейства в нужда от Пловдивска област.Тази година, поради невъзможността това да се случи и поради факта, че множество семейства останаха без обичайните си доходи, заради кризата с COVID – 19, кампанията бе адаптирана към новите обстоятелства.