Фондация “Световен образователен форум България” бе представена на Общото събрание на Европейската асоциация на училищните директори (ESHA), което се проведе в Осло, Норвегия. На събитието присъства Тодор Атанасов – зам.-директор в Езикова гимназия “Иван Вазов” – Пловдив.

Освен приетите решения за бъдещето развитие на организацията, присъстващите са участвали в работилници, свързани с професионалното образование и обучение, в частност инициативата MicroVet. Проектът, подкрепен от ESHA, цели да подобри качеството и привлекателността на професионалното образование в съответствие със съвременните нужди на учениците. Сред останалите теми са били подходът на микро кредитите, иновативните подходи за разработване и предоставяне на обучение и за валидиране на резултатите от него.

„Засегната беше темата за сътрудничеството между училищата и участниците на пазара на труда, възможните начини за по-добро определяне на пропуските и недостига на умения и преодоляването им чрез целенасочени предложения за обучение, свързани с микро удостоверения, както и за по-широкото използване на онлайн ресурси“, разказва Тодор Атанасов.

Участниците в дискусиите са обсъждали и темите за интеграцията и приобщаващото образование на малцинствени групи, деца и ученици в риск от отпадане и да присъстват на лекцията „Лидерство за ангажираност и благополучие на всеки ученик“ на Паси Салберг – образователен експерт, гост-лектор в университета в Харвард.