Нов управленски екип предложи на първото заседание на новоизбрания от Общото събрание на ПУ „Паисий Хилендарски“ Академичен съвет ректорът проф. д-р Румен Младенов. Членовете му гласуваха над четиридесет решения, свързани с учебни, научни, инфраструктурни и кадрови въпроси, касаещи пловдивската Алма матер. Едно от тях беше и утвърждаването на новия екип от заместник-ректори, които ще отговарят за различните ресори.

С тайно гласуване представителите на деветте факултета, администрацията и Студентския съвет на ПУ избраха петимата заместници на ректора.

Заместник-ректор по научноизследователската дейност остава проф. д-р Теменужка Йовчева от Физико-технологичния факултет, която отговаряше за същия ресор и в предния мандат на проф. Младенов.

На мястото на доц. Мария Стоянова, която беше избрана за председател на Общото събрание на ПУ, учебната дейност поема проф. д-р Пламен Стоянов от Биологическия факултет. За  заместник-ректор по проектната дейност, какъвто до момента не е имало, бе избрана проф. д-р Невена Милева от Физико-технологичния факултет.

За заместник-ректор по международната дейност и връзките с обществеността бе избран доц. д-р Борян Янев от Филологическия факултет.

Акредитационната дейност на университета ще бъде управлявана от заместник-ректора проф. д-р Станимир Кабаиванов от Факултета по икономически и социални науки.