37 000 студенти са пожелали да практикуват в реална работна среда

37 000 студенти са заявили желанието си за включване в практическо обучение в реална работна среда в различни обучаващи организации – фирми, предприятия, институции и администрации. Потвърдените към момента от обучаващите организации са над 20 000. От стартирането на втората фаза на проекта „Студентски практики“ досега,  11 679 студенти успешно са приключили практическото си обучение, а 15 248 в момента се обучават. Всяка успешно приключила практика се удостоверява със сертификат и на студента се изплаща стипендия от 600 лв.

2311 обучаващи организации от различни икономически сектори са заявили участието си в проекта, като са публикували над 4390 обяви за 68 300 работни места. Близо 4 000 служители от фирмите са пожелали да са ментори и да предадат своя опит.

С най-много практиканти – над 780, като обучаваща организация е Българската академия на науките със своите звена и институти. В групата на обучаващите организации с най-много практиканти се включват и големи болници като: УМБАЛ „Света Марина“ – Варна, МБАЛ „Света Анна“ – Варна, Военномедицинска Академия – София, „УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен и УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора, Земеделски институт – Стара Загора, „Български пощи“, Централно военно окръжие и Районен съд – Варна.

Резултатите показват, че най-много студенти са се включили от професионално направление „Ветеринарна медицина“ – 17,4 %, „Право“ –  17,2 %, „Биотехнологии“ – 15,4 %, „Стоматология“ – 14,7 %, „Биологически науки“ – 13,4 %, „Медицина“ – 13,3 %, „Химически технологии“ – 12,4 %, „Животновъдство“ – 11,9 %, „Химически науки“ – 11,4 % и „Спорт“ – 11,3 %.

Най-голям дял от всички включени студенти в проекта заемат студентите от Университета за национално и световно стопанство – 9,6 %, следвани от студентите от Медицински университет – Пловдив – 7,2 %, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – 6 %, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов“ Варна – 5,9 %, Тракийски университет – Стара Загора – 5,8 % и Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – 5,1 %.

Практиките в реална работна среда дават възможност на студентите да усвоят знания, практически умения и компетентности по специалността, по която се обучават. Партньори на МОН в осъществяването на проект „Студентски практики – Фаза 2“ са 43 държавни и частни висши училища в страната. Практическото обучение се провежда в 240 часа и задължително трябва да съответства на изучаваната специалност или професионално направление.