ЕГ „Пловдив“ заема шеста позиция, а МГ е на десето място с най-добри резултати по български и на девето – по математика

Пловдивските десетокласници се наредиха на пето място с най-добър резултат на Националното външно оценяване по български език, а по математика се заеха 13 място. Това показват данните от задължителните изпити в 10 клас, които бяха публикувани днес. Преди тях са София-град, Смолян, Варна и Русе.

4879 ученици от Пловдив и областта се явиха на изпитите по двата предмета.

Анализите на МОН показват, че гимназистите са се представили по-добре на изпита по български език и литература, отколкото на този по математика на първото национално външно оценяване, което се проведе миналата седмица. Средният резултат по БЕЛ е 22,50 точки от максимум 50 (45%). Успехът по математика е по-нисък – средно 13,84 (27,68%). Деветима ученици имат нула точки и по двата предмета.

Нито един ученик не е постигнал максимален резултат и на двете НВО. Само трима имат 48 от 50 възможни точки на изпита по български език. 26 са работите с нула точки.

Две пловдивски гимназии попадат в топ 10. ЕГ „Пловдив“ заема шеста позиция, а Математическата гимназия е на десето място с най-добри резултати по български и на девето – по математика.

Според проверяващите като цяло десетокласниците лесно извличат информация от текст и таблица при задачите с избираем отговор, но имат проблем при обработването на информация, когато от тях се изисква свободен отговор. 86% от учениците знаят речниковото значение  на думите. Близо 2/3 от тях са показали, че могат да формулират един или два кратки контрааргумента по дадено твърдение.

Много от десетокласниците са предпочели да пишат теза, без да я обвързват с откъса от посочения изучаван художествен текст. 18% от тях не са се справили със задачата за редактиране.

Задачите по математика проверяваха усвоените знания и придобитите умения за разбиране на понятия, прилагане на математически свойства и теореми и др.  С максимален брой точки са 29 десетокласници, 285 не са решили правилно нито една задача.

Прави впечатление силното представяне по математика на десетокласниците от Ямбол и от Кърджали, които по български език и литература са показали значително по-ниски резултати в сравнение с учениците от останалите региони.

Училищата с най-високи резултати и по двата предмета са предимно математически и езикови гимназии от големите градове. Място сред тях по математика са намерили също ПГ „Св. Климент Охридски“ в Елхово, както и СУ „Св.св. Кирил и Методий“ в Неделино.

Данните от националното външно оценяване в Х клас ще бъдат част от подготвяния анализ на средното образование. Служебният екип на МОН ще предложи конкретни промени при тези изпити за следващата година.