Новата Рейтингова система на МОН класира висшите училища по 100 индикатора

 

Пловдивските висши училища са национални лидери в 11 професионални направления от общо 52, показват оповестените днес резултати от Рейтинговата система за 2023 година. Тя класира 51 акредитирани висши училища по 100 индикатора, които измерват различни аспекти – учебен процес, учебната среда, социално-битови и административни услуги, научна работа, престиж, реализация на пазара на труда, доходи и регионална значимост. Включени са допълнителни индикатори за броя на съвместните програми на български висши училища с партньори от чужбина, при които се издава както българска, така и чуждестранна диплома на завършилите. Миналата година пловдивските вузове водеха в 12 направления.

Техническият университет, под чиято шапка е и пловдивският филиал, отново е начело в шест професионални направления – „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Машинно инженерство“, „Общо инженерство“ и „Транспорт, корабоплаване и авиация“. И по шестте вузът запазва лидерската позиция от последните шест години. Университетът е на осмо място в направление „Администрация и управление“ и на второ – в „Информатика и компютърни науки“ и „Математика“. Заема седма позиция в професионално направление „Педагогика“.

Аграрният университет традиционно е начело в две професионални направления – “Растителна защита” и “Растениевъдство”, като при „Животновъдство“ заема отново второ място. Вузът се изкачва с две позиции – от шеста на четвърта, при „Науки за земята“. В “Туризъм” дърпа от шесто на пето място. В “Общо инженерство” е най-видим напредъкът – от девето на пето място, като преди две години АУ е бил на тринадесето място. В „Икономика“ се изтегля от дванадесета на единадесета позиция.

Пловдивският университет отстъпва лидерството при появилото се преди пет години професионално направление в Рейтинговата система – „Теория и управление на образованието“, и се нарежда на трето място. Измежду пловдивските висши училища при ПУ динамиката е по-голяма в различните направления в сравнение с предходни класации. От осма позиция се изкачва до трета в направление „Социални дейности“, събирайки еднакъв брой точки с Югозападния университет. Отново е пети по „Информатика и компютърни науки“. От десето място отива на девето по „Икономика“, запазва четвъртото място по „История и археология“. Изкачва се с една позиция – от четвърта на трета, във филологическото направление. Продължава да е на второ място в „Биологически науки“ и на шесто – в „Политически науки“. Остава на последно място в направление „Музикално и танцово изкуство“. Слиза от втора на трета позиция в професионално направление „Педагогика“, но пък запазва второто място в „Педагогика на обучението по…“ и „Химически науки“, а при “Физически науки” от трета отива на втора. Запазва също третата позиция по „Математика“, но по „Психология“ и „Право“ слиза на четвърта. Скача от четвърта на трета в „Театрално и филмово изкуство“, в „Религия и теология“ е на трета, а във „Философия“ – на четвърта. От девето отива на осмо място по „Туризъм“. ПУ запазва десетото място в направление „Администрация и управление“, но е на последното осмо в „Машинно инженерство“.

След ПУ в направление „Администрация и управление“ остават другите пловдивски вузове, обучаващи в тази сфера – Висше училище по сигурност и икономика и Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.

По традиция Университетът по хранителни технологии е първи в професионално направление „Хранителни технологии“, където няма и особена конкуренция. Висшето училище се изкачва от трето на второ място в „Енергетика“. В направление „Биотехнологии“ запазва второто. При „Машинно инженерство“ слиза от пета на шеста позиция. Пада с едно стъпала надолу – от десето на единадесето, по „Комуникационна и компютърна техника“. Слиза от седмо на десето място в „Общо инженерство“. Изкачва се до трета позиция в „Електротехника, електроника и автоматика“, където има равен брой точки с Висшето военно училище, Висшето транспортно училище, Русенски университет и Технически университет-Варна. С позиция нагоре е по „Икономика“ – от четиринадесето на тринадесето място заедво с Югозападния, Бургаския свободен университет и ВУСИ.

Медицинският университет в Пловдив остава лидер в направление „Медицина“, където и предходните пет години беше първи. Със същия брой точки – 73, е и МУ-София. В направление „Фармация“ слиза от второ на трето, но в „Стоматология“ се изкачва от трето на второ. Втора позиция заема и МУ-Варна. В „Обществено здраве“ отстъпва челната позиция от миналата година и остава втори, само на точка разлика от Медицински университет – София. Изкачва се от четвърто на трето място в „Здравни грижи“.

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство запазва миналогодишното лидерство в направление „Теория на изкуствата“. В  „Музикално и танцово изкуство“ също затвърждава второто място, а в „Изобразително изкуство“ – четвъртото. Пада с позиция надолу – от четвърто на пето място, в направление „Педагогика на обучението по“.