DCIM/100MEDIA/DJI_0188.JPG

Медицината удържа първото място за четвърта година, правото в ПУ остава на трето, показва новата Рейтингова система на МОН

Пловдивските висши училища са национални лидери в 10 професионални направления от общо 52, показват оповестените днес резултати от Рейтинговата система за 2021 година. Тя класира висшите училища по 100 индикатора, които измерват различни аспекти – учебен процес, учебната среда, социално-битови и административни услуги, научна работа, престиж, реализация на пазара на труда, доходи и регионална значимост. Включени са допълнителни индикатори за броя на съвместните програми на български висши училища с партньори от чужбина, при които се издава както българска, така и чуждестранна диплома на завършилите.

Техническият университет, под чиято шапка е и пловдивският филиал, отново е начело в шест професионални направления – „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Машинно инженерство“, „Общо инженерство“ и „Транспорт, корабоплаване и авиация“. И по шестте вузът запазва лидерската позиция от последните четири години.

Аграрният университет и тази година е начело в две професионални направления – “Растителна защита” и “Растениевъдство”, като при „Животновъдство“ заема отново второ място. Вузът се качва с една и заема пето място при „Науки за земята“, но слиза от четвърто на място в “Туризъм”. В “Общо инженерство” и „Икономика“се нарежда на 13-а позиция.

Пловдивският университет отстъпва лидерството на появилото се преди четири години професионално направление в Рейтинговата система – „Теория и управление на образованието“. Сега се нарежда чак на четвърто място. Измежду пловдивските висши училища при ПУ динамиката е по-голяма в различните направления в сравнение с предходни класации. От трета позиция слиза на пета в направление „Социални дейности“, където има равен брой точки с Великотърновския университет. Нарежда се пети и по „Информатика и компютърни науки“, но това е отстъпление с едно място надолу в сравнение с предходната година.  Запазва деветото място  по „Икономика“ и петото по „История и археология“. Продължава да заема четвърто място и във филологическото направление. Изкачва се с едно място – от осмо до седмо, по „Политически науки“. Нарежда се на шестото последно място в направление „Музикално и танцово изкуство“. Дърпа нагоре обаче от  трето на второ място в „Биологически науки“. Втори е също така в професионални направления „Педагогика“ и „Педагогика на обучението по…“, заедно с Великотърновския университет, по “Физически науки” и „Химически науки“. Заема трета позиция по „Математика“, „Психология“, „Право“, „Театрално и филмово изкуство“.  Нарежда се четвърти по „Религия“ и „Философия“, седми е по „Туризъм“. Скача с позиция нагоре – от девета на осма, в направление „Администрация и управление“, а заедно с Югозападния университет си дели седмото място по „Машинно инженерство“.

След ПУ в направление „Администрация и управление“ остават другите пловдивски вузове, обучаващи в тази сфера – Висше училище по икономика и сигурност, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.

По традиция Университетът по хранителни технологии е първи в професионално направление „Хранителни технологии“, където няма и особена конкуренция. Висшето училище удържа второто място в „Енергетика“. В направление „Биотехнологии“ запазва за поредна година третата позиция, но при „Машинно инженерство“ слиза от трето на четвърто място. Що се отнася до „Комуникационна и компютърна техника“ се качва от десета на осма позиция. Най-голям спад бележи по „Общо инженерство“ и слиза от шесто на 11 място. Запазва шестото място по „Електротехника, електроника и автоматика“. Пада от 12 на 15 място по „Икономика“, заедно с Висше училище по сигурност и икономика.

Медицинският университет в Пловдив остава лидер в направление „Медицина“, където и предходните три години беше първи. Миналогодишното второ място запазват „Фармация“ и „Обществено здраве“ (1 точка разлика от първото). „Стоматология“-та за втора поредна година е на трето място. Отново трето място е отредено и на „Здравни грижи“, заедно с Медицинския университети във Варна.

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство отстъпва първата позиция и се нарежда на втора в направление „Теория на изкуствата“. В  „Музикално и танцово изкуство“ запазва второто място, а в „Изобразително изкуство“ – четвъртото. Пада с позиция надолу – от второ на трето, в направление „Педагогика на обучението по“.