SONY DSC

Медицината удържа първото място за трета година, правото в ПУ остава на трето

Пловдивските висши училища са национални лидери в 10 професионални направления от общо 52, показват оповестените днес резултати от Рейтинговата система за 2020 година. Тя класира висшите училища по 100 индикатора, които измерват различни аспекти – учебния процес, учебната среда, социално-битовите и административните услуги, научната работа, престижа, реализацията на пазара на труда, доходите и регионалната значимост. В настоящото издание са включени допълнителни индикатори за броя на съвместните програми на български висши училища с партньори от чужбина, при които се издава както българска, така и чуждестранна диплома на завършилите.

Техническият университет, под чиято шапка е и пловдивският филиал, отново е начело в шест професионални направления – „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Машинно инженерство“, „Общо инженерство“ и „Транспорт, корабоплаване и авиация“. И по шестте вузът запазва лидерската позиция от последните три години.

Аграрният университет тази година е начело в две професионални направления  – “Растителна защита” и “Растениевъдство”, като при „Животновъдство“ заема второ място. Вузът слиза с две позиции и е на шесто място при „Науки за земята“, но се изкачва от пето на четвърто място в “Туризъм”, заедно с УХТ. В “Общо инженерство” запазва осмата позиция. Заема 11 място в икономическото направление.

Пловдивският университет отстъпва лидерството на появилото се преди три години професионално направление в Рейтинговата система – „Теория и управление на образованието“. Сега се нарежда на трета позиция, заедно със Софийския и Великотърновския университет. Измежду пловдивските висши училища при ПУ динамиката е най-голяма в различните направления в сравнение с предходни класации. Изкачва се стремително от осма на трета позиция в направление „Социални дейности“ и с едно място нагоре до четвърто по „Информатика и компютърни науки“. В другите области обаче запазва позициите си или слиза надолу. С две места по-ниско е по „Икономика“, като в момента заема девето място, с едно надолу до пето слиза по „История и археология“, с две – до осмо, по „Политически науки“. С две позиции надолу до 4 място е по „Филология“, с едно място пада и в направление „Музикално и танцово изкуство“. Запазва третото място в „Биологически науки“, „Математика“, „Психология“ и „Право“,  второто – по „Педагогика“, “Физически науки” и „Химически науки“, четвъртото – по „Религия“ и осмото – по „Туризъм“. Нарежда се на девета позиция в направленията „Администрация и управление“ и „Машинно инженерство“, слизайки едно стъпало надолу.

След ПУ в направление „Администрация и управление“ остават другите пловдивски вузове, обучаващи в тази сфера – Висше училище по икономика и сигурност, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.

По традиция Университетът по хранителни технологии е първи в професионално направление „Хранителни технологии“, където няма и особена конкуренция. Висшето училище тази година се изкачва от трето на второ място в „Енергетика“. В направлене „Биотехнологии“ запазва третата позиция, както и седмата при „Машинно инженерство“. Що се отнася до „Комуникационна и компютърна техника“ пада с една позиция надолу и се нарежда на десето място, заедно с университета „Проф. Асен Златаров“, Бургас. Запазва шесто място по „Общо инженерство“ и слиза на седмо по „Електротехника, електроника и автоматика“. Пада от 11-то на 12-то място по „Икономика“.

Медицинският университет в Пловдив остава лидер в направление „Медицина“, където и предходните две години беше първи. Миналогодишното второ място запазват „Фармация“ и „Обществено здраве“. „Стоматология“-та пада от второ на трето място. Отново трето място е отредено и на „Здравни грижи“, заедно с медицинските университети в София и Плевен.

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство се нарежда за втори път на първа позиция в направление „Теория на изкуствата“. В  „Музикално и танцово изкуство“ се изкачва от трето на второ място. Същата позиция заема и в направление „Педагогика на обучението по“, където е и ПУ. Пада с две позиции надолу – от втора на четвърта, в професионално направление „Изобразително изкуство“.