Търсят се кандидати и по държавна поръчка за 8 бакалавърски специалности

Платен прием за четири бакалавърски специалности обявява Университетът по хранителни технологии. Туризъм ще може да се учи редовно и задочно. Специалността продължава да е предпочитана, въпреки че не е сред приоритетните професионални направления и МОН сви бройките. Вузът пуска платено редовно също за „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Индустриален мениджмънт“, „Индустриален бизнес и предприемачество“, както и „Икономика на хранителната индустрия“ в задочна форма.

Вчера приключи записването на класираните на трети тур студенти, от тъй като има непопълнени места, УХТ обявява допълнителен прием за държавна поръчка. Той е за 8 бакалавърски специалности – „Технология и качество на храни“, „Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти“, „Технология на виното и пивото“, „Анализ, контрол и екология на храните“, „Биотехнологии“, „Автоматика, информатика и управляваща техника“, „Топлотехника“, „Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост“.