РИОСВ провокира ученици от СУ “Св. Патриарх Евтимий” да използват отпадъците повторно

Регионалната инспекция по околната среда и водите и преподавателите Елена Божинова и Силвия Червенкова от СУ „Св. Патриарх Евтимий“ организираха полезно и забавно обучение на ученици по темата за  намаляването на отпадъците, устойчивото им управление и как то зависи от всеки отделен човек. В него се включиха възпитаниците от седми и девети клас от училището.

С помощта на предоставени от екоинспекцията материали те научиха повече за пътя на боклука – за разделното му събиране, транспортиране, сепариране, последващо рециклиране и производство на нови продукти. Учениците бяха провокирани да разговарят по темата и да дадат примери за “малки” неща, които всеки от нас може да прави ежедневно, за да постигнем промяна в заобикалящата ни среда. Гледаха презентация с впечатляващи арт инсталации от света и страната ни, изработени от пластмасови отпадъци

По предварително поставена от РИОСВ задача, учениците изработиха различни предмети, като използваха повторно материали и стари вещи. Планираната изложба с претворените от тях предмети не можа да се осъществи, заради новите мерки, свързани с пандемията, но пък децата показаха сътвореното пред камерата. Екоинспекцията е подготвила изненади за всички участници, които те ще получат, след като започнат отново присъственото си обучение, а училището се сдоби с нови кошове за разделно събиране на отпадъци.

Инициативата се проведе в Европейската седмица за намаляване на отпадъците, чиято цел е да повиши информираността на учениците и тяхната лична ангажираност по проблема.