МОН изпрати правилата за информационна сигурност при провеждане на изпитите, които ще са на едни и същи дати

Просветното министерство планира провеждане на национално външно оценяване в 7 и 10 клас в условията на извънредна епидемична ситуация. Правилата за информационна сигурност за организацията на изпитите вече са разпратени до регионалните управления на образованието, но експертите имат готовност да реагират в движение при всяка промяна спрямо обстановката, свързана с пандемията.

На този етап се предвижда външното оценяване за завършващите основно образование и първи гимназиален етап да се осъществи на едни и същи дати, но с различен начален час. На 11 юни – по български език, а на 14 юни – по математика. 15 юни е датата за изпита по чужд език, който е по желание. Кандидат-гимназистите ще започнат да решават тестовете в 9 часа, а десетокласниците – с час по-рано.

До 4 февруари трябва да бъде определен съставът на регионалните комисии за организация и провеждане на изпитите, а срокът за формиране на училищните е 8 февруари. Подаването на заявления за явяване на изпита по чужд език и за оценяване на дигиталните компетентности е от 15 до 19 февруари.

Предвидено е изпитите да се проведат при строго спазване на мерките, като за учениците трябва да се осигури метър и половина дистанция, както и прозрачен плик с името за електронните устройства и личните вещи. Не се допуска размяна и ползване на едни и същи вещи, струпване на ученици по коридорите и в двора. В изпитните зали ще се влиза с маски или шлемове, след дезинфекция на ръцете и мерене на температурата.

Изпитните комплекти съдържат баркодове на всяка страница, които са уникални и поредни. Електронната обработка на писмените работи ще се извършва от техническа комисия в Учебния център на МОН. Работите на всеки седмокласник ще се сканират. Оценяването на задачите с отворен отговор и на свитъците за белове ще е чрез електронна система. До 7 дни преди старта на оценяването на свитъците, всеки оценител трябва да е инсталирал и активирал софтуерен токън. Всяка писмена работа се оценява от двама проверители. Началникът на РУО определя оценителските центрове и назначава училищни екипи за подкрепа на процеса.