Основната цел е да се повиши оралната култура сред децата от 3 до 5 години чрез специално създадени за тях образователен филм, презентации и ролеви игри

Пет общински детски градини се включват в здравно-образователния проект “Детски зъби в опасност – какво да правим”, стана ясно на работна среща, ръководена от декана на Факултета по дентална медицина на Медицинския университет доц. д-р Деян Нейчев. В проекта участват Регионална колегия на Българския зъболекарски съюз, Община Пловдив, преподаватели от факултетите по дентална медицина и обществено здраве и пет детски заведения от различните райони на града – ДГ “Таня Савичева” – „Тракия“, ДГ “Захарно петле” – „Северен“, ДГ “Снежанка” – „Централен“, ДГ “Светла” – „Западен“ и ДГ “Щастливо детство” – „Източен“.

Основната цел на проекта е да се повиши оралната култура сред децата от 3 до 5 години чрез специално създадени за тях образователен филм, презентации и ролеви игри, както и да се подготвят родителите, преподавателите и възпитателите за формиране и поддържане на орални хигиенни и диетични навици сред децата. За възрастните са подготвени анкетни карти.