g50107

6000 петокласници ще се явят на външно оценяване по география и икономика на 7 юни. Измерването ще се проведе в 215 училища от всички региони на страната, избрани на случаен принцип. Сред тях са и 18 училища от Пловдивска област.

Изпитът стартира в 10 часа за учениците от първа смяна и в 13 часа за тези, които са на училище следобед. Продължителността е 50 минути и е съобразена с възрастовите особености на децата. Тестът включва 25 задачи, от които 18 са с избираем отговор и 7 със свободен.

Основната цел на външното оценяване е да се установи какви знания са усвоили учениците, дали разбират материала и дали могат да приложат наученото. Другата цел е мониторинг на образователния процес, за да бъдат приложени мерки за подобряване качеството. На база резултатите от външното оценяване ще бъде направен анализ до каква степен децата покриват очакванията от обучението по предмета, определени в новата учебна програма за пети клас. Няма да се правят съпоставки на ниво регион, училище, отделен клас или ученик. Децата няма да получават текущи оценки, които да бъдат вписани в бележниците им.

Изследването е разработено от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование, МОН и Асоциацията на професионалните географи и регионалисти.