Седмокласниците повишават знанията по математика, по български са по-слаби от миналата година, сочи статистиката от националното външно оценяване

Петима седмокласници са постигнали максимален резултат от 100 точки на изпита по математика. Всички са от Математическата гимназия. Това сочат данните от националното външно оценяване за областта. По български 100 точки са получили двама ученици. Едната е Силвия Сребрева от Математическата гимназия, която зае призово място на националната олимпиада по български език и автоматично получи максимален резултат по предмета за класирането. Тя има общо 194 точки от двата изпита. Другият отличник е от СУ “Патриарх Евтимий”.

Средният резултат по български език, който са постигнали учениците от областта, е 47.05 точки, който е по-лош от миналата година, когато е бил 48.25. Точно обратното е по математика. Въпреки че като цяло резултатите са по-ниски от тези по български, налице е сериозен скок в сравнение с миналата година. Сега точките са 36.67 при 33.38 за 2017 година. За сравнение средният успех за страната по български е 32.60, а по математика – 30.43. На изпита по български са се явили общо 5166 седмокласници, а по математика – 5143.

И по двата модула по български са писали 4232 ученици, а 3899 са се пробвали на първа и втора част от теста по математика. Припомняме, че първият модул носи 65 точки, а вторият – 35. Ученици, събрали между 57 и 65 точки получават “отличен”, а над 65 оценката е 6.00.

“За съжаление има ученици с 0 точки. 13 са с такъв резултат и на двата изпита, а миналата година са били само 7. Най-вероятно не са могли да прочетат условията на задачите. Има и такива, които са сложили х на всички отговори”, уточни председателят на комисията за прием Рангел Райчев. Въпреки това обаче няма пречка те да кандидатстват за прием, като балът им ще се образува от оценките по български и математика в дипломата за основно образование. Шестицата носи 50 точки, петицата – 39, 26 – четворката, а тройката е 15. Т.е. минималният бал е 30. Дори ученици, които не са се явили на външно оценяване, няма пречка да подадат документи за прием в 8 клас. Те също участват с успеха от дипломата, стига да не са изкарали двойки на поправителните изпити и да се налага да повтарят.

Подаването на заявления за участие в първо класиране е от 20 до 26 юни. Всеки ученик избира дали да подаде документи онлайн или хартиено заявление в един от училищата центрове. Те са общо 22 за областта – по един във всяка община и пет в Пловдив – СУ “Симеон Велики”, СУ “Софроний Врачански”, СУ “Пейо Яворов”, СУ “Кл. Охридски” и СУ “Найден Геров”. Ако ученикът кандидатства и за професионални паралелки, задължително прикачва и сканирано медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар.

Училищата с държавен прием в профил “Физическо възпитание и спорт” самостоятелно осъществяват класиране.