Двама от досегашния ръководен екип ще продължат да заемат отговорни длъжности

От трима на петима стават заместник-ректорите на Пловдивския университет, реши късно снощи на свое заседание на Академичният съвет на висшето училище.

Както обеща в програмата си за развитие на университета за периода 2019 – 2023 г., новият ректор проф. Румен Младенов залага на приемствеността и разширената екипност. Тъй като обемът от дейности, извършвани от заместник-ректорите значително се увеличил, се налагало някои от ресорите да бъдат разделени, за да може не само да се облекчи работата на заместниците, но и да се повишат качеството и ефективността, обясни ректорът. Това е причината броят на зам.-ректорите от трима да се увеличи на петима.

За зам.-ректор с ресор „Учебна дейност“ бе избрана доц. д-р Мария Стоянова от Химическия факултет, която и до момента заемаше тази позиция.

В ресор „Система за наблюдение, управление и постоянен контрол на качеството на обучението и академичния състав“ ще работи проф. Румяна Танкова от Педагогическия факултет. Този ресор е свързан с провеждането на вътрешния одит, атестацията и анкетите за качеството на обучение – както в университета, така и в неговите филиали в Кърджали и Смолян.

Проф. д-р Теменужка Йовчева от Физико-технологичния факултет ще отговоря за ресора „Научноизследователска и издателска дейност“.

Доц. д-р Надя Чернева от Филологическия факултет ще работи в ресор „Международно сътрудничество, академична мобилност, връзки с обществеността и протокол“.

„Информационна структура и акредитационни процедури“ е ресорът на проф. д-р Антон Илиев от Факултета по математика и информатика.

Проф. д-р Невена Милева от Физико-технологичния факултет ще бъде пом.-ректор с ресор „Проектна дейност“. Тя ще продължи да координира съвместната работа на ПУ с Медицинския университет в общия проект на двете висши училища – „Перимед“.

Проф. д-р Румен Димитров Младенов бе избран за ректор на ПУ „Паисий Хилендарски” на Общото събрание на висшето училище на 21 май. За него гласуваха 84% от делегатите на Общото събрание.