img1496507631

Специална награда на председателя на Синдиката на българските учители Янка Такева от Четвъртия международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците” дойде в Пловдив. Пенка Славова – старши учител в група „Том и Джери” на  ДГ „Осми март”,  бе отличена за доклада си на тема: „Ролята на детския празник за адаптацията на децата в детската градина”,  а Пенка  Харитева – учител в група “Мечо Пух”, за доклада „Ролята на зимните празници за стимулиране на познавателната и емоционалната активност у децата”.

Темата на тазгодишния конкурс, в който взеха участие педагози от цялата страна, бе “Развиваща и подкрепяща образователна среда – творчество, успеваемост, духовност”.

Грамота за личен принос в утвърждаването на международния конкурс получиха Ели Грозева – директор на ДГ„Осми март”, както и старши учителят по музика Светлана Рангелова.

От 26 до 31 август в СОК „Камчия” ще се проведе заключителната част на конкурса, която ще е под формата на семинар. Тогава ще се състои и тържествената церемония за награждаване на отличените.