Не се разпознахме в новия закон,а ни товарят все повече,  реагират училищните психолози, които ще се обединяват в сдружение

4229287a4d01df3ec9a2c5d30ef56f1c

 

„Мамо, мамо”. „Неволно” сбърканото обръщение чуват все по-често по свой адрес педагогическите съветници в училище.  Липсата на родител, с когото да споделят, се е превърнала в проблем за все повече деца, след като всяко пето се отглежда от  баба, дядо, далечни леля или чичо.  Това споделиха психолози от пловдивски училища, които се събраха на работна среща в Общински детски комплекс днес. Идеята е съвещанията да продължат и занапред, за да се обменят идеи и добри практики, да обсъждат казуси и начини за въздействие на децата. По предложение на педагогическия съветник от ОУ „Стоян Михайловски” – Емил Атанасов, се обмисля създаване на сдружение.

„Не се разпознахме като длъжност в новия закон, а ни товарят все повече. Когато няма подадена ръка от страна на родител, промяна не може да се постигне. Роднините задоволяват битови потребности на децата, хранят ги и ги обличат. Нищо повече. Комуникацията родител-дете е прекъсната, мнозина не знаят какво е добро и зло.  От проблемите им се интересува най-вече класният ръководител, затова при нас на шега ги нарекохме класен родител. Учителите също идват да искат съвети как да се справят”, коментира педагогическият съветник на СОУ „Ч. Храбър” Снежана Нонова.

Що  се отнася до етичния кодекс,  заложен в новия закон да регулира поведението, в нейното училище такъв документ съществувал от пет години. И въпреки че е изготвен от Ученическия съвет и е подписан от всеки клас, въздействал основно на малките. Гимназистите отказвали да спазват правила

„Защо ние да се справяме с агресията. Цялото общество е разграден двор и то живее в него. Ние се опитваме да възпитаме морални ценности, но то се прибира вкъщи и чува как си говорят мама и татко, как обиждат учителите и училището, какво върви по телевизията. Обществото търси кого да натовари с възпитанието, да оправдае собствената си немощ  и най-лесно е да прехвърли тази отговорност училището”, коментира Илияна Калинова – психолог в Общински детски комплекс.

Според колежката й Марина Татарова от Професионалната гимназия по битова техника голям проблем е и неграмотността сред учениците от ромски произход. Не били редки случаите, в които 9-класници не знаят български и не могат да пишат. Това, съвсем естествено, води до демотивация и отпадане от училище. С което няма как да се справи никоя стратегия за превенция.