Това се казва в писмо на министъра на образованието Красимир Вълчев по повод влошаването на епидемичната ситуация, свързана с коронавируса

Педагогическият съвет може да вземе решение предпазните маски да бъдат задължителни за учениците и в часовете. Това се казва в писмо на просветния министър Красимир Вълчев до началниците на регионалните управления на образованието, което следва да бъде сведено на вниманието на училищните директори.

„Разработените насоки преди началото на учебната година позволиха тя да започне в една контролирана среда и да даде увереност при вземането на решения на ниво училище. С навлизането в есенно-зимния период ситуацията с епидемията от КОВИД-19 и други вирусни заболявания се влошава, като едновременно с това става все по-динамична и неравномерна в различните области и общини на страната“, се казва в писмото.

Припомняме, че защитните маски са задължителни в общите закрити части на учебната сграда за всички ученици, учители и външните за институцията лица, а в класните стаи за учениците са по желание. Занапред обаче се дава възможност на педагогическите съвети да решат да ги направят задължителни за определени класове или за всички ученици с оглед на защита на здравето на преподавателите и децата.

Използването на лични предпазни средства за лице от учениците във втори гимназиален етап в часовете по профилирана подготовка, когато има смесване на различни класове и се нарушава принципът на невзаимодействие, е наложително.

В класните стаи и другите учебни помещения (кабинети, физкултурен салон, лаборатории, работилници), ако се осъществяват дейности с ученици от различни паралелки и е невъзможно да се осигури нужната дистанция от метър и половина, маските също са задължителни. Това се отнася и при провеждането на олимпиади и състезания.

При учителите, които преподават само в една паралелка, носенето на защитна маска е задължително за времето, когато осъществяват близък контакт с учениците. Но при наличие на разстояние по-голямо от метър и половина между тях и децата, е допустимо те да са без маска. Учителите могат да продължат да използват защитни шлемове, но само като допълнение към маските, се казва още в указанията.