Училището ще си партнира с „БТЛ Индъстрийз“ по проект за подкрепа на дуалната система на обучение

Пробни виртуални стажове започва Професионалната гимназия по електротехника и електроника в условията на обучение от разстояние в електронна среда. Училището стартира изпълнението на проекта “Подкрепа за дуалната система за обучение”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Пандемията от COVID-19 наложи кардинални промени в образователната система, особено що се отнася до учениците, избрали обучение чрез работа.

Началото на проекта бе поставено с виртуална разходка във фирма „БТЛ Индъстрийз“. С помощта на информационните технологии 25 осмокласници от специалност „Микропроцесорна техника“ – дуална форма, имаха възможност да се запознаят детайлно с компанията, която е сред водещите световни производители и търговци на медицинска техника. Завеждащият отдел „Човешки ресурси“ Антоанета Кръстева проведе блиц интервю с цел опознаване на всеки ученик и направи презентация за развитието на фирмата през годините. Гид на виртуалната разходка бе инж. Александър Иванов – ръководител на едно от производствата в компанията. Учениците се запознаха с основни производствени процеси от асемблирането на едно медицинско устройство, тестването и опаковката на готовото изделие. Изключително мотивираща се оказа срещата с възпитаници на ПГЕЕ, които вече са служители на фирмата. Осмокласниците наблюдаваха процеси по изготвяне на детайли от произвежданите продукти и изделия.

Те бяха любопитни да узнаят подробности относно продуктите на компанията и кариерните възможности и заявиха, че нямат търпение да посетят фирмата, за да се потопят реално в производството. Менторите обещаха при отпадане на противоепидемичните мерки пробното стажуване да се проведе присъствено в базите на компанията, която има офиси в 56 страни на 6 континента.