DSCF6592

Основното образование вече ще приключва не в 8-и клас, както досега, а година по-рано. Създават се нов тип училища – обединени, които ще обучават деца от първи до десети клас. Това решиха депутатите, приемайки на второ четене текстове от Закона за предучилищното и училищното образование.

Структурата на средното образование е сред най-важните промени в училищния закон, тъй като ще доведе до реорганизация на учебната мрежа. Всички 1325 основни училища у нас ще трябва да решат или да съкратят един клас и да станат до седми, или да се преобразуват в обединени до 10-и клас. В първия случай това ще доведе до съкращения на учители, във втория – до недостиг и търсене на още преподаватели и ученици. Стотици професионални училища, които в момента приемат ученици след 8-и клас, ще трябва да добавят 1 година повече към обучението си. Прогимназиите от 5-и до 8-и ще трябва да се преобразуват в основни или средни училища.

Законът идентифицира и т.нар. иновативни училища. Занапред за такива ще могат да се обявяват неспециализирани училища, които организират по нов или усъвършенстван начин обучителния процес, използват нови методи на преподаване, разработват по нов начин учебното съдържание, плановете и програмите и въвеждат иновативни елементи на обучение. Това ще става по предложение на просветния министър, но след решение на МС. Конкретните критерии за това кое школо ще е иновативно ще се разпишат в четири държавни образователни стандарта – за институциите, за учебния план, за общообразователната подготовка и за организацията на дейностите в училищното образование.

Профилираните гимназии с профил “математика” или “природни науки” ще могат да приемат деца от пети клас. За това настояваха от Съюза на математиците и на директорите на Математически гимназии. Предвидено е новите учебни планове и програми да важат за учениците, които през следващите 4 години постъпват в първи, пети и осми клас.

Занапред се дава автономия на училищата и детските градини сами да определят свои политики за развитието си, да уреждат устройството и дейността си в правилник, да избират организацията и методите на обучение, да определят свои символи и ритуали. Автономията на училищата включва и правото да определят профилите и професиите, както и самостоятелно да правят учебни планове.