В училищата се въвежда специален учебен предмет, а в детските градини – ново образователно направление

Жестовият език ще бъде признат за естествен самостоятелен език, като така ще се осигурят условия за ефективно включване на глухата общност във всички сфери на обществения живот. Това е заложено в Закона за българския жестов език, изготвен от Министерството на образованието и науката и приет на второ четене от Народното събрание.

За глухите и сляпо-глухите хора ще се предоставя безвъзмездна преводаческа услуга до 120 часа годишно, каквато е практиката в редица страни от ЕС. Досега всеки гражданин с увреден слух ползваше превод по 10 часа годишно, който се оказа недостатъчен за получаване на пълноценна информация и комуникация.

Ще бъде осигурена подкрепа на глухите и сляпо-глухите деца и ученици. В училищата се въвежда специален учебен предмет „Български жестов език“, а в детските градини –  образователно направление по български жестов език. Обученията ще се провеждат от педагогически специалисти в направленията „Педагогика“ и „Педагогика на обучението по….“ или по специалност „Българска филология“ с придобита професионална квалификация „Учител по български жестов език“.

Висшите училища също ще трябва да осигурят условия за подготовка на специалисти по българския жестов език. Глухите и сляпо-глухите студенти и докторанти ще имат право на до 60 часа допълнително ползване на преводачески услуги на семестър.

Жестов превод ще има и на новинарските и публицистични предавания с икономическа и политическа тематика в телевизиите.

До края на 2022 г. общините ще трябва да осигурят условия за административно обслужване за хората с увреден слух. При оказване на спешна медицинска помощ и хоспитализиране в болнични заведения лицата отново ще ползват преводаческа услуга. Обученията по специалния учебен предмет и по образователното направление по български жестов език в детските градини и в училищата, както и в институциите за ученици със сензорни увреждания, ще започнат от 15 септември 2026 г.