Със 105 гласа „за”, 4 „против” и 52 „въздържали се” парламентът прие  на първо четене промените в Закона за предучилищното и училищното образование.Те включват задължително предучилищно образование за 4-годишните деца и контрол върху функционирането на Училищните настоятелства.

Според проведена анкета сред 5 600 учители, 92% виждат голяма разлика в образователните резултати между обхванатите и необхванатите в предучилищно обучение 4-годишни деца. Между 91 и 92 на сто са включените на 5 години в системата на предучилищно образование, едва 78% са 4-годишни. 14% са необхванатите деца и те са предимно от семейства, в които майчиният език не е български.

Третата промяна засяга законовото регламентиране на обучението в електронна среда. Тази година то бе осъществено като мярка от Закона за извънредното положение. Опитът показа, че онлайн обучението може да се прилага при извънредни обстоятелства – грипни ваканции, климатични или други фактори, които не позволяват присъствено обучение. Социалните партньори в образованието се договориха с МОН до 20% от учебния план след четвърти клас да се провежда в електронна среда от разстояние, за да не се налага учениците да стават прекалено рано или да си тръгват прекалено късно от училище.