Ръководителите на българо-френското ателие.

Иновативна градска трансформация чрез архитектурно наследство и култура организират ПУ, Висшето училище по архитектура „Ла Вилет“ Университетът по архитектура, строителство и геодезия

Телефонно Sity Smart приложение представя на туристите градските места, изображения и данни за тях

Ръководителите на българо-френското ателие.
Ръководителите на българо-френското ателие.

Коя е новата визия на Пловдив. Какво е Пловдив за хората днес и кои са трите думи, които характеризират града. Старият Пловдив ли е единственият символ. Това са въпросите, по които ще работят участниците в българо-френското ателие със студенти от Висшето училище по архитектура „Ла Вилет“ /Париж/, Университет по архитектура, строителство и геодезия  Пловдивския университет, както  и кооперативът  „Цветоскоп“.

Студентите ще работят по цялостни проекти, да направят новата визия на Пловдив и да преоткрият модерното му лице. Ателието се вписва в клъстер „Градски мечти“ от проектната платформа „Трансформиране“ от програмата на „Пловдив 2019“. То ще предложи на студентите градски терен, за да работят по проблематика, насочена към  ролята на архитектурата, наследството и културата за развитие на града. Младите изследователи ще събират информация за  Пловдив и неговите важни места, за тяхната социална и комуникативна функция, като наблюдават и описват значещите места и архитектурни образци. Това ще даде възможност да се разработят проекти за трансформация. Създаването на база-данни ще позволи да се разработи телефонно Sity Smart приложение, чрез което градските места, техните изображения и информация за тях да се представят на туристите и на преминаващите през града.

Сред двигателите на проекта е архитект Цвета Кирова, която от 25 години живее в Париж.

„Най-важното за нас е да определим облика на днешен Пловдив от гледната точка на чужденеца, който пристига за първи път, а от друга страна – за гражданите. И да видим какви са проектите, които могат да съчетаят тези два възгледа”, обяснява Кирилова.

Едно от големите предизвикателства е Тютюневият град. Целта на студентите не е да решат функциите му, това ще определят хората от бизнеса, а да установят какво е нужно за града и държавата.

Ателието ще поведе младите изследователи по четири точки – Тютюнев град, Централен площад и кино Космос, подстъпите към Капана и Стария град, крайречните пространства по Марица и панаирното градче. В първия етап на проекта ще се направи диагностика, след което студентите ще имат 4-5 месеца време за създаване на база данни за наследството на Пловдив, имайки предвид активно действащите или позабравени места, а през февруари ще се проведе конференция с лектори от чужбина, която ще завърши с изложба на проектите.