От днес на фасадата на ОУ „ Д-р Петър Берон“ стои плоча в памет на Елисавета Обрейкова.  Сградата е построена от фамилията през 1935 г. като приют за осиротелите деца от войните и носи името на Елисавета Обрейкова. На официалното откриване присъства зам.-кметът по образование в община Пловдив Стефан Стоянов. Тя е един от най-ярките представители на големия род дарители на Пловдив – семейство Обрейкови. По нейна заръка през 1935 година се построява сграда, за която фамилията впоследствие се грижи още дълги години. Дарението е част от десетките, които правят Обрейкови по онова време.

Кратка беседа пред учениците за историята на знатния род изнесе главният библиотекар на Народна библиотека „Иван Вазов“ д-р Петко Георгиев.