„Как може спортната зала и басейнът на СУ „Любен Каравелов“ да са проектирани върху трафопост“, възмутен е кметът Здравко Димитров

Още 700 000 лева са необходими, за да бъде завършен ремонтът на двете детски градини по ОП „Региони в растеж“, стана ясно днес. Зам.-кметът по строителство и инвестиции Пламен Райчев уточни, че недостигът, който е заложен в новия бюджет, е  в размер на 450 000 лева за ДГ „Снежанка” и още 250 000 лева за ДГ „Перуника”.

„Това се дължи на пропуски в проектите. Някои от перата са забравени, когато са входирани проектите и това налага заделянето на още бюджетни средства за довършването на двете детски градини. Със СУ „Любен Каравелов” няма такъв проблем, но там трудностите дойдоха от трафопоста, чието събаряне не е заложено като финанси в количествено-стойностната сметка“, каза още Райчев.

Близо 6 месеца са продължили разговорите с EVN за събарянето, като дружеството е отказвало да поеме разноските. Предстои обявяване на обществената поръчка за реконструкция на втория училищен корпус на ул. „Марагидик“. До средата на следващия месец трябва да приключи процедурата, а до 50-60 дни да бъде избран изпълнител.

„Как може спортната зала и басейнът на СУ „Любен Каравелов“ да са проектирани върху трафопост, което бави с половин година довършването и го оскъпява. Това за мен са недопустими неща”, реагира днес кметът Здравко Димитров на откриването на обновената за 1,8 млн. лева училищна сграда по ОП „Региони в растеж”. Запитан кой е авторът на проекта, към когото отправя критики, той отказа да го назове.

Предстои да се провери и статутът на сградата на гърба на СУ „Любен Каравелов”. Здравко Димитров обясни, че преди два мандата мястото е било продадено с решение на тогавашния Общински съвет. В момента сградата не се ползва.

„Ще търсим собственика – ако няма намерение да я довършва, да вземем пак терена и училището ще получи столова“, каза кметът.  Вместо стол, при ремонта е оформена кетърингова зала, чието оборудване предстои, обясни директорът на училището Славка Щерева.