Пионерите от СУ "Св.св. Кирил и Методий", където стартира първата паралелка с първокласници миналата година.

Местният парламент ще гласува по 3927 лева за обучение на педагози от СУ „К. Величков” и СУ „Св. Седмочисленици”, както и за специалисти в детска ясла „Палечка”

Пионерите от СУ “Св.св. Кирил и Методий”, където стартира първата паралелка с първокласници миналата година.

Още две училища ще въвеждат метода на Монтесори, става ясно от предложение на кмета Иван Тотев до общинските съветници, което ще се разглежда на сесия на местния парламент на 17 септември. В докладни записки директорите на СУ „Константин Величков” и СУ „Св. Седмочисленици” са заявили желание да приложат метода на обучение пилотно в начален курс от следващата учебна година. Първата стъпка е обучение на педагогически специалисти от двата екипа. За целта училищата ще получат целево по 3927 лева в бюджетите си, за да може начални учители да бъдат включени в групите за квалификация, която ще води от експерти на Нов български университет.

Детска ясла „Палечка” също изявява желание да се присъедини към програмата за възпитание и обучение на деца в яслена възраст, считано от 2020 година. За обучение на медицински и други специалисти са нужни 1400 лева.

Съветниците ще гласуват също отпускането на допълнителни средства за ОУ „Гео Милев”, където се очертава маломерна паралелка първокласници. Утре школския праг ще прекрачат едва шестима. Нужната сума за 2019 година е 1074 лева.