Министерският съвет отпусна допълнително по бюджетите на общините 1 579 145 лв. за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици

С 2 417 500 лв. ще бъдат финансирани 174 общински училища за пътувания на ученици и учители по Национална програма „Отново заедно“, реши правителството. Средствата се предоставят на 94 общини. Програмата осигурява финансиране за шестдневен туристически пакет в размер на 500 лв. на човек, който включва: настаняване – 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни дейности.

Според условията при подаване на формуляра се финансират 50% от заявената сума. Одобрените от правителството средства са за останалите до 50%, които се предоставят при представяне по електронен път в МОН на сключения договор с туроператор и справка от училището за извършените фактически разходи.

Министерският съвет отпусна допълнително по бюджетите на общините 1 579 145 лв. за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици.

Кабинетът одобри и 3 752 006 лв. за възстановяване на разходи за транспорт и наем на учители, които работят в различно населено място от това, в което живеят.

Дават се също 1 877 949 лв. допълнително за издръжката на учениците в VIII клас, приети през учебната 2022-2023 година в паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

Правителството отпусна и 669 979 лв. по бюджетите на общините за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст. Средствата са за 3261 деца от 23 общини, които са осигурили условия за това от началото на учебната 2022 – 2023 година.