Педагогическият съвет решава дали да зачете оценките от областните и националните кръгове. Общият успех от свидетелството за основно няма да играе при балообразуването за прием след 7. клас

mat-300x225

 

Математическите и природоматематическите гимназии в страната ще могат да приемат ученици след VII клас и с резултатите от областния и националния кръг на олимпиадите по природни науки като допълнителен елемент към националното външно оценяване и оценките от дипломата. Това обяви днес министърът на образованието и науката в оставка Меглена Кунева. Промяната ще бъде записана в наредбата за организацията на дейностите в училищното образование. Тя дойде след разговори между екипите на министерството и на Националната природоматематическа гимназия.

В новите разпоредби ще бъде записано, че в балообразуването е възможно да се взимат оценките от областните и националните кръгове на олимпиадите по решение на Педагогическия съвет. Максималните точки за резултат от олимпиада ще са 100, а общият максимален бал остава 500 точки. Компонентът олимпиада може да замества един от компонентите от националното външно оценяване по математика, което е задължително за всички. Според министъра това е най-добрият вариант за природоматематическите гимназии и други профилирани гимназии в страната да привличат мотивирани деца, като същевременно са спазени разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование.

Според новия закон балообразуването след 7. клас ще се формира на базата на максимални 500 точки – 400 от външното оценяване и 2 по 50 от оценките по два предмета от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки. Всяко училище решава дали да удвои точките от оценяването по български език и математика или да утрои един от двата предмета.

Така например математическите гимназии формират бала си като вземат веднъж резултата от НВО по български език (до 100 точки) и утрояват резултата от НВО по математика (3 по 100 максимално) и добавят оценките от дипломата по математика (до 50) и, например, физика (до 50). Общо максимален резултат 500.

С новата разпоредба природоматематическите гимназии могат да заменят единия компонент от утроения резултат от НВО по математика с резултата от олимпиадата и така балът ще се формира по следния начин: НВО по български (до 100 точки), 2 НВО по математика (2 по 100), олимпиада (до 100 точки) и две оценки от дипломата (2 по 50). Общо отново 500.

Собствени изпити, според закона, могат да бъдат прилагани след наредби на министрите на спорта и на културата за училищата по спорт и изкуства или с наредба на министъра на образованието единствено за училищата с профил музика, изобразително изкуство и физическо възпитание и спорт.

Министър Кунева заяви още, че всички национални училища в страната ще останат такива и в бъдеще.