Тестът е за гимназисти в 11 и 12 клас и ще се проведе онлайн

Химическият факултет на Пловдивския университет организира състезание за ученици от 11 и 12 клас, съобщиха от висшето училище.

Тестът ще се проведе в събота, 12 февруари 2022 г., от 10:00 часа в дистанционна форма. Участието е безплатно, като е необходима регистрация на адрес: chemistry@uni-plovdiv.net или на телефон 032/ 261 402.

Целта на състезанието е да даде възможност на ученици да изявят своите знания и умения в областта на химията. Те ще решават тестови задачи от учебния материал по химия и опазване на околната среда (7-10 клас). Включени са 40 тестови задачи с избираем отговор от обща, неорганична и органична химия, като времето за решаването им е 2 астрономически часа. Учениците могат да ползват периодичната система.

Писмените работи ще бъдат проверени от преподаватели от Химическия факултет веднага след приключване на състезанието. Оценяването на задачите се извършва по точкова система, като за всеки верен отговор се поставя една точка. Оценката се формира в зависимост от броя на верните отговори по предварително обявени критерии.

С оценката от състезанието желаещите ще могат да участват в класирането за всички бакалавърски специалности на Химическия факултет, които за текущата академична година са:

–              Химия – редовна и задочна форма

–              Медицинска химия – редовна форма

–              Химичен анализ и контрол на качеството – редовна форма

–              Химия с маркетинг – редовна форма

–              Химия и английски език (педагогическа) – редовна форма