Заповедта на просветното министерство дава възможност за прием след 7 клас още тази година

ОУ „Христо Ботев“ в Стамболийски вече е обединено училище. Това означава, че вместо да обучава само до 7. клас, ще даде възможност на деца от съседните селища да продължат до 10. клас, като завършат първа гимназиална степен и в същото време получат професия с първа степен на професионална квалификация.

След решение на Общинския съвет и становище на Регионалното управление на образованието в Пловдив, експертна комисия, назначена от министъра на образованието, излезе със заповед за преобразуването.

Учебното заведение е изцяло с деца от малцинствата. Още през 2017 г. екипът е поискал то да бъде преобразувано, но едва в началото на тази година получава подкрепа от местната власт. Преобразуването ще позволили училището да обучава ученици от Триводици, Йоаким Груево, Ново село и Куртово Конаре. Според проведена анкета сред около 130 деца от тези села, които са настоящи възпитаници на училището, 74% заявяват, че биха продължили да учат след 7. клас в Стамболийски. Останалите посочват, че ще отидат в Пловдив или Перущица.

В момента училището има 180 деца – ученици от 1. до 7. клас и две подготвителни групи. В последните години само по един-двама от паралелка не продължават да учат след основно образование.

Тазгодишният държавен план-прием залага общо 235 паралелки. Една от тях бе предвидена именно заради очакваното преобразуването на ОУ „Христо Ботев“ в Стамболийски в обединено училище.