ОУ “Д-р Петър Берон” ще е домакин на летен курс, който ще подготвя бъдещите ученици за интензивно изучаване на английски език от първи клас. Той е особено подходящ за кандидат-първолаци, тъй като осигурява плавен преход към училищната среда и полага основи за по-нататъшно успешно изучаване на английски език в училище.

„Курсът е по учебните системи на Oxford University Press, които са световен еталон за качество, и които са основа за успешна подготовка за защита на сертификатите Кембридж. Заниманията са интерактивни, като учебният материал се поднася под формата на игри, песни и творчески занимания. Във въвеждащата си част, ориентирана към най-малките, курсът запознава децата със системата Phonics, която е в основата на заучаване на четенето в английските училища. Тя помага на децата да разпознават звуците, да се учат да ги произнасят и да ги свързват с буквите от азбуката. Паралелно се заучават думи и граматични конструкции, съобразени с възрастта им“, пояснява координаторът на програмата Йоанна Илиева.

Курсът продължава от 2 до 9 юни. При желание е възможно организиране на целодневни занимания на децата в комбинация със спортни дейности и арт работилници през летните месеци.

Йоанна Илиева, тел. 0877809692