Училищата искат автономия, началните учители настояват да има двойки до 3 клас

 

Grundschüler melden sich

 

Иновативни училища. Така ги наричат в новия закон за училищното образование, който мина на първо четене в Парламента. Ако отговарят на определени критерии, те ще могат самостоятелно да определят организацията на обучението, учебните предмети и програми, включително и да приемат ученици от пети клас. Засега обаче законът не дава яснота какви ще са тези критерии. Въпреки опасенията, че ще ги заличат, математическите гимназии реагираха навреме и успяха да си запазят правото за прием от 5 клас. Същата възможност за ранен прием ще се дава и на езиковите.

Така се родиха поредните спорове малките с изпит ли ще влизат в езикова. Според привържениците на ранния прием, сред които са много родители, той  ще позволи да се открият навреме талантите на децата, тъй като т.нар. елитни училища предлагат добра среда и ще ги развият. На обратното мнение са повечето от самите елитни училища и просветни експерти, според които иновация от пободен тип е напълно излишна. Развиването на заложби по математика нямало как да се сравнява с овладяването на чужд език. Още повече, че първият задължителен се въвежда още от 2 клас и се изучава допълнително под формата на СИП.

Исканията за ранен прием са начин някои училища извън големите градове да се стабилизират финансово във време на демографска криза. Но това не бива да става за сметка на мнозинството деца от останалите училища, коментират противници на идеята. Те са категорични, че ако езиковите масово обявят ранен прием, това ще рефлектира отрицателно върху основните училища и още повече ще задълбочи пропастта между елитните и т.нар. периферни училища. За едните ще продължават да се редят на опашката, а другите ще издъхват, поради липса на деца.

Едва ли подготовката по език ще бъде по-добра от тази, която дават основните, възрастовите особености не са за подценяване. Колегите от горен курс са свикнали да работят с осъзнати и мотивирани млади хора, отсяти чрез изпит, а подходът при деца от 5 клас е съвсем различен, разсъждават директори.

Ако има прием, той трябва да е след сериозен тест. И на националното външно оценяване в 7 клас тези деца да се ползват с преференции при кандидатстването. От друга страна, обаче, това би означавало неравнопоставеност спрямо останалите кандидати.

Едва ли някое от т.нар. елитни училища в Пловдив ще се възползват от новите си правомощия. Поне така показва неофициалното проучване към момента. Материалната база на езиковите и на Хуманитарната гимназия в Пловдив не позволява ранен прием. И Английската, и Руската гимназия ползват корпусите на общежитията за учебни часове, заради недостиг на класни стаи. ЕГ „Иван Вазов” има опит с ранното изучаване на руски език, което впоследствие отпада, тъй като опитът се оказва неуспешен, припомня временно изпълняващият длъжността директор Вихра Ерамян.

Трябва да има автономия на пазарните услуги, само тогава може да сме адекватни на съвременните изисквания, коментират школски шефове. Според директора на Математическата гимназия Ивайло Старибратов, докато има централизиран план-прием, спуснат от МОН, който по никакъв начин не отчита спецификата на отделното училище, промяната в системата е невъзможна. Това касае, както децата със специални образователни потребности, така и надарените.

Ако искаме истински реформа, трябва да въведем финландския модел и да подготвяме децата за живота, не да ги затрупваме с ненужни знания и да се чудим защо сме на опашката по резултати от международни изследвания като PISA, казва директорът на ОУ „Княз Александър” Анета Вълева. Според нея в закона погрешно е заложено да не се повтаря до 3 клас. Допитване до началните учители показва, че липсата на двойки в начален етап ще се отрази негативно на децата, особено от малцинствата, и няма да реши проблема с отпадащите, а ще го задълбочи.  Не може да се строи сграда без основи. Това ще утежни още повече проблема с неграмотността, аргументира се Вълева.