Sleeping disorder or insomnia concept, selective focus of vintage clock in bedroom and out of focus male person trying to fall asleep in bed

Заповедта на здравния министър е за учениците от 5. до 12. клас, които са единствена паралелка в съответния випуск

От 15 февруари се разрешава провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от 5. до 12. клас в паралелки, които са единствени в съответния випуск на училището. Това се казва  новата заповед на министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов, която влиза в сила от утре.

Отделните училища, в които има такива паралелки, самостоятелно ще решат кога да възстановят присъствените занятия – от понеделник или от вторник, като уведомят родителите за това.

Утре училищата с учебен процес по новото допълнение на заповедта на МЗ няма да отразяват отсъствия на учениците, които по обективни причини не са успели да присъстват. При невъзможност, поради влошена метеорологична обстановка и затруднено придвижване на учениците, училищата могат да поискат продължаване на обучението в електронна среда.

Занятията ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки и в съответствие с изготвените от МОН и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.

В 77% от селските училища в момента няма заболели от Covid-19 учители и ученици. Това показа проучване на Център Амалипе, проведено от 1 до 3 февруари в рамките на Мрежата за интеркултурно образование „Всеки ученик ще бъде отличник“, относно възможностите за връщане на учениците към присъствена форма на обучение и прилагане на противоепидемичните мерки.

На въпроса „Каква е степента в проценти на заболеваемост от Covid-19 сред вашите ученици и персонал в момента?“ близо 77% от училищата отговарят, че в момента нямат, 20% имат до 5% заболели и едва 2.5% – над 10 на сто заболели.

Малък е и процентът на педагози, преболедували вируса. В 50% от училищата до 5 на сто от учителите са се срещнали с Covid-19, а около една четвърт от училищата споделят, че досега не са имали заразени преподаватели. По-голямата част от тях са селски.

Според „Амалипе“ данните показват, че по-голяма част от училищата в малките селища разполагат с достатъчно пространство за броя ученици, които обучават. Дори и ако всички се върнат присъствено в училище, те пак ще имат възможност да бъдат разпределени така, че да се поддържа необходимата социална дистанция.