370 ръководители на образователни институции обсъждаха финансирането, иновациите и дигитализацията на Пролетната академия на Съюза на работодателите

През следващата учебна година учениците от 1 до 6 клас да учат две седмици повече. Това е предложението на МОН, което ще бъде обсъдено на Отраслов съвет със социалните партньори, стана ясно от изказване на министъра на образованието акад. Николай Денков на Пролетната академия на директорите и зам.-директорите, организирана от съюза на работодателите в системата на народната просвета в Поморие.

Предложението е за 1-3 клас учебната 2022/23 г. да се удължи от 31 май на 15 юни, а за 4-6 клас – от 15 юни до 30 юни. Според акад. Денков идеята е тези две седмици да се ползват за по-нестандартни методи на преподаване, работа по проекти, излети сред природата, свързани с биологията и с екологичното образование. Ако бъде приета, промяната ще влезе в сила от учебната 2022/2023 г.

Настоящата учебна година завършва, както досега – на 31 май за 1-3 клас и на 15 юни за 4-6 клас.

Повече от 370 ръководители на образователни институции се включиха в събитието, на което бяха обсъдени предизвикателствата в управлението на училища, детски градини, центрове. Участниците дебатираха финансирането на учебните заведения на фона на инфлацията, партньорството с общините и регионалните управления на образованието, споделиха опит за прилаганите иновации и дигитализацията в училищата. След темите в програмата бяха също летните лагери и кръжоците.